ჩანდლერის ჯიშის კაკლის ნერგები, ჩენდლერის კაკალი (chandleris kakali)

ჩანდლერის კაკლის შესახებ

ჩანდლერი (Chandler) ჩვენი ყველაზე გაყიდვადი კაკლის ხის ჯიშია. ეს სახეობა, რომელიც თავდაპირველად კალიფორნიის უნივერსიტეტში გამოიყვანეს, ბოლო წლების განმავლობაში ახალი მეურნეობებისთვის ყველაზე სასურველი ჯიში გახდა, მისი მოსავლიანობისა და კაკლის შესანიშნავი ხარისხის გამო.

  • მოსავლიანობა: ჩანდლერის ჯიში უხვი მოსავლიანობით გამოირჩევა. იგი ლატერალური მსხმოიარობის ჯიშებს განეკუთვნება და გვერდითა შტოების 90% მოსავლიანია, რაც სახეობის ზოგად მოსავლიანობას ზრდის. ნერგების დარგვიდან სამი წლის შემდეგ უკვე შესაძლებელია მოსავლის აღება. ქვემოთ პროდუქტიულობის ცხრილს გთავაზობთ, სადაც ასაკის მიხედვით შეგიძლიათ, განსაზღვროთ სავარაუდო მოსავლის რაოდენობა..
  • კაკლისა და ნაჭუჭის ხარისხი: ჩანდლერის კაკალი დიდი ზომის ნაყოფს ისხამს, რომელსაც თხელი ნაჭუჭი და ღია შეფერილობის გული აქვს. ნაჭუჭის სისქე და ნიგოზის შეფერილობა ორი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია კაკლის გასაყიდი ფასის დასადგენად. როგორც წესი, კაკალს, რომლის გულს შედარებით ღია შეფერილობა აქვს, უფრო მაღალ ფასად ყიდიან. ასეთი კაკლის გატეხვა და ნაჭუჭისგან გასუფთავება ბევრად მარტივია.
  • ხის ზომა: ჩანდლერი შედარებით სწრაფად იზრდება და მისი ღერო ოდნავ დახრილია. კარგად უძლებს მჭიდროდ გაშენებულ ბაღში, მაგალითად, 7X5 კვადრატული მეტრის ფართობზე, დარგვას. ქვემოთ გთავაზობთ ცხრილს ხის ნერგებს შორის მინიმალური სივრცის მოთხოვნების შესახებ საჭირო ინფორმაციით.
  • ფოთლიანობის პერიოდი: ჩანდლერი იმ სახეობებს განეკუთვნება, რომელიც შედარებით გვიან ფოთლიანდება და ასევე გვიან ყვავილობს. გვიან დაფოთლვა ამ სახეობების უპირატესობაცაა, რადგან ასეთი მცენარეები შედარებით ნაკლებად ზიანდებიან ყინვით და უფრო მეტი რეზისტანტულობა გააჩნიათ კაკლის ბუგრისა და ვაშლის ნაყოფჭამიას მიმართ.
  • დამტვერვა: ჩანდლერის კაკალი თვითდამტვერვით მრავლდება და ნაყოფის მიღება განსაკუთრებული ღონისძიებების გარეშეც შესაძლებელია, თუმცა, ხშირად, მოსავლიანობის გაზრდის მიზნით, იყენებენ დამამტვერიანებელს, მაგალითად, ფრანგული ფრანკეტი ხშირად გამოიყენება ჩანდლერის ხის დასამტვერიანებლად.
  • მყნობა: კომპანია „უოლთრი“ სანამყენედ - ჩანდლერის კვირტს, ხოლო საძირედ იყენებს კაკლის სახეობას Juglans Regia (ცნობილია, „ინგლისური კაკლის“ სახელით), რომლის ფესვთა სისტემას უპირატესობას ანიჭებენ ალუბლის ფოთლის დახვევის ვირუსის მიმართ განსაკუთრებული გამძლეობის გამო.
  • სიცოცხლის ხანგრძლივობა: ჩენდლერის კაკლის ხეები იგივეა ყველა კაკლის ხეებთან მიმართებაში, თუ რამდენ ხანს ცხოვრობენ. კაკლის ხეებს შეუძლიათ ცხოვრება 100 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში.
  • დარგვის პერიოდი: ჩანდლერის დარგვა შესაძლებელია ნოემბრიდან მომდევნო წლის აპრილის ჩათვლით, ზუსტი დრო დამოკიდებულია თქვენს ადგილმდებარეობაზე. მოგვმართეთ კითხვით, თუ დარწმუნებული არ ხართ, როდის შეუდგეთ დანერგვას.
კაკლის ნერგის ფასები

სიახლე
ჩვენი ნამყენი კაკლის ნერგები ჩანდლერი (CHANDLER)
შეძენა შესაძლებელია: არქანჯელო ლამბერტის ქუჩა 66 (დიდი დიღომი)
ტელ: 595 420807 / 595 771605 / 599 503379

ჩანდლერის კაკლის მოსავლიანობა

ჩანდლერის კაკლის მოსავლიანობა

ჩანდლერი ნაყოფს ძალიან ადრეულ ასაკში ისხამს. გამოწერის შემთხვევაში მიიღებთ ორი წლის ნერგებს, რომლებიც დარგვიდან ერთ წელიწადში მოგცემენ პირველ ნაყოფს. თუმცა, ნარგავის ენერგიის დასაზოგად და შემდგომ წლებში მისი პროდუქტიულობის გასაზრდელად, გირჩევთ, რომ პირველი სამი წლის განმავლობაში გამოღებული ნაყოფი მთლიანად გასხლათ. სამი წლის შემდეგ შესაძლებელია ნაყოფის აღება და გაყიდვა. ქვემოთ მოცემული ცხრილი გთავაზობთ ინფორმაციას თითო ხეზე მოსავლიანობის რაოდენობის შესახებ ნერგის ასაკის მიხედვით. კატეგორია „მოსავლის რაოდენობა“ ასახავს გამომშრალი კაკლის წონას კილოგრამებში.

ხეების დარგვის შემდეგ ყოველწლიურად თანდათან იზრდება. 10 წლის შემდეგ, მოსავლიანობა აღარ იზრდება და იგივე დონეზე რჩება. თქვენ შეგიძლიათ შეაგროვოთ 40 კილოგრამი ჭურვიანი ნიგოზი ყოველწლიურად სექსუალურ და კარგად მოვლილი ჩენდლერის კაკლის ხისგან. ეს ნიშნავს, რომ ჰექტარზე შეგიძლიათ შეაგროვოთ 13 ტონა ჭურვიანი ნიგოზი.

დარგვიდან გასული წლების რაოდენობა მოსავლის რაოდენობა ერთ ხეზე
1 -
2 -
3 -
4 3 kg
5 6 kg
6 10 kg
7 16 kg
8 22 kg
9 26 kg
10+ 30 kg+

ჩანდლერის კაკლის დარგვის წესები

ჩანდლერის კაკლის დარგვის წესები

ჩვენი მრავალწლიანი გამოცდილებიდან გამომდინარე, „უოლთრი“ გირჩევთ, ჩანდლერის ნერგების დარგვისას დატოვოთ 7X5 კვ.მ მეტრის ფართობი ნერგებს შორის. ამ სტანდარტით ერთ ჰექტარზე შესაძლებელია 280 მცენარის დარგვა. მცენარეები ერთ რიგზე ერთმანეთთან ახლოსაა დარგული და ამასთან მათ შორის საკმარისი სივრცეა დატოვებული, რაც გაძლევთ გარანტიას, რომ მოკლე დროში თქვენი ხეხილისგან უხვ მოსავალს მიიღებთ. მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ არის ის, რომ ჩანდლერის ნერგები დარგოთ მის დამამტვრიანებელ სახეობასთან, ფრანკეტთან, ერთად. რაც შეეხება დაგეგმარებას, ჩვენი რეკომენდაციაა, თქვენი ნარგავების 95% შეადგენდეს ჩანდლერის ნერგებს, ხოლო 5% - ფრანკეტს.

შეგიძლიათ დამამტვერიანებლები ერთსა და იმავე რიგში ჩარგოთ, რათა გაზრდის შემდეგ მარტივად ამოიცნოთ. აუცილებელია დამამტვერიანებლების ისეთნაირად დარგვა, რომ ნარგავებიდან ქარმა მარტივად შეძლოს მტვრის გადატანა ძირითად ნერგებზე. შეგიძლიათ, გამოიყენოთ ეს კალკულატორი, რათა გამოთვალოთ, რამდენი ნერგის დარგვა არის შესაძლებელი თქვენს ფართობზე:

გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი მიწის ფართობი ნერგების რაოდენობის გამოსათვლელად.

ჩენდლერის კაკლის ზომა და წონა

ჩენდლერის კაკლის ზომა

ჩენდლერის ნიგოზს აქვს წონა 13 გრამი. ჩენდლერის კაკლის ზომა დაახლოებით 4 სმ და აქვს გლუვი ფორმა. ჩენდლერის გარსი არის მტკიცე და არ არის ადვილი ფრინველებისა და მწერების შესვენება ან მისი ჭურვების დაზიანება. ამავე დროს, ჩენდლერის კაკლის ჭურვი ადვილად იშლება ხელით, რაც ძალიან კარგია ნიგოზების გასაყიდი ფასისთვის.

ჭურვის შიგნით, ჩენდლერის კაკალს აქვს შესანიშნავი ხარისხის ბირთვის. ფერი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ნიგოზის გაყიდვის ფასის განსაზღვრაში. ჩენდლერის ბირთვის ფერი შესანიშნავია, ხოლო მისი შინაგანი სისუფთავე განაკვეთი 90% ან უკეთესია. ჩენდლერის ბირთვის წონა დაახლოებით 6,5 გრამს შეადგენს. ეს ნიშნავს, რომ ბირთვის შეფუთული კაკლის 50% შეადგენს. ბირთვის ნავთობის პროცენტული მაჩვენებელი 70% -ს შეადგენს და ეს თანაფარდობა შესანიშნავი გემოთი გამოირჩევა.

ჩანდლერის კაკლის ნერგები

ჩანდლერის კაკლის ნერგები

ჩვენი კომპანია უზრუნველყოფს ნერგების ტრანსპორტირებას მომხმარებლის მისამართამდე ნოემბრიდან მომდევნო წლის აპრილის ჩათვლით. გჭირდებათ ნერგების ტრანსპორტირება თქვენს ადგილმდებარეობამდე? ჩვენ უზრუნველვყოფთ ყველა საჭირო პროცედურას და ვთანამშრომლობთ შესაბამის სატრანსპორტო კომპანიებთან. გთხოვთ, მოგვმართეთ კონკრეტულ ქვეყანაში ტრანსპორტირების საფასურის გასაგებად. ნერგების გადაზიდვამდე ხდება ფესვების საგულდაგულოდ გარეცხვა და ნიადაგისგან გაწმენდა და მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება ახალგაზრდა შიშველფესვიანი და მძინარე (ზამთრის ძილი) ნერგების გადატანა სატრანსპორტო საშუალებაში. ჩვენს ყველა სახეობის მცენარეს მოყვება ფიტოსანიტარული სერტიფიკატები და ჩვენ მიერ ხდება ხეების ექსპორტისთვის სხვა ყველა საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება. თქვენი მხრიდან აუცილებელია, მხოლოდ მზად იყოთ მისამართზე ნერგების მისაღებად. შეგიძლიათ, ახალტრანსპორტირებული ნერგების დარგვა ჩამოსვლიდან ერთი კვირის ვადაში, ან დაელოდოთ თქვენთვის ხელსაყრელ დროს: კარგად წაიკითხეთ ქვემოთ მოცემული ინსტრუქციები ნერგების შენახვის პირობების შესახებ.

არ ხართ მზად ნერგების დასარგავად? ნერგების შენახვა შეგიძლიათ თქვენთვის სასურველ დრომდე. შესანახად აირჩიეთ ისეთი ადგილი, სადაც არ ხვდება ძლიერი ქარი, შესაძლებელია იყოს გარეთ ან შიგნით. მნიშვნელოვანია, რომ შესანახი ადგილის ტემპერატურა მერყეობდეს 0°C-დან 8°C-მდე, რათა ნერგებმა არ გაიღვიძონ ზამთრის ძილიდან. ფესვები მოათავსეთ ქვიშაში, ან ნიადაგში. შეინახეთ ასე დარგვამდე

ხშირად დასმული შეკითხვები:

კაკლის ხის რომელი ჯიშია საუკეთესო ჩემი მიწისთვის?

ამ კითხვაზე პასუხი თქვენს ქვეყანასა და ქალაქზეა დამოკიდებული. გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ და ჩვენ მოვიძიებთ ყველა საჭირო ინფორმაციას თქვენი მიწისა და კლიმატის თავისებურებების შესახებ ისეთი კომპონენტების ჩათვლით, როგორიცაა, სიმაღლე ზღვის დონიდან, ყოველწლიური ტემპერატურა, ტენიანობა, ნიადაგის ტიპი და სხვ. ამ ფაქტორების გათვალისწინებით, შეგვიძლია, გითხრათ, რომელი ჯიში იქნება საუკეთესო თქვენი მიწისათვის.

რა ზომის ნერგები უნდა შევიძინო? რა განსხვავებაა მათ შორის?

პირველი განსხვავება არის ფასი, დიდი ზომის ნერგები შედარებით უფრო ძვირია, ვიდრე პატარა ნერგები. თუმცა, დიდი ზომის ნერგები მოსავალს გაცილებით ადრე მოგცემთ, ვიდრე პატარა ნერგები. არჩევანი მთლიანად თქვენზეა. სიდიდის მიხედვით ჩვენ გთავაზობთ ორი სხვადასხვა კატეგორიას: 40-60 სმ; და 120-150 სმ. მათი ფასების შესახებ, შეგიძლიათ, შეიტყოთ ფასების გვერდზე.

გაქვთ თუ არა ფიტოსანიტარული სერტიფიკატები?

დიახ, ფიტოსანიტარულ სერტიფიკატს გთავაზობთ ჩვენი ყველა სახეობის მცენარისათვის. ჩვენს სერტიფიკატებს გასცემს თურქეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

შეგიძლიათ თუ არა ჩემს ქვეყანაში გამოგზავნა?

დიახ, ჩვენ ვაწარმოებთ ჩვენს ნერგებს საქართველოში და ვაძლევთ თქვენს მისამართს. თქვენ მხოლოდ იმპორტის საბაჟო პროცესზე ხართ პასუხისმგებელი. ჩვენ ყველაფერზე ვზრუნავთ.

შეგიძლიათ ნერგების ჩემს ქალაქამდე ტრანსპორტირება?

დიახ, ზოგიერთ ჩვენს მომხმარებელს სურს ნერგების მათ ქალაქში ჩატანა. თქვენი სურვილისდა მიხედვით, შეგვიძლია გამოვაგზავნოთ ხეები სატვირთო მანქანით თქვენს მისამართზე სპეციალური სამაცივრე კონტეინერების საშუალებით. თქვენ ასევე შეგიძლიათ, თავად აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი გადამზიდი კომპანია, რომელიც ჩვენი მისამართიდან აიღებს ნერგებს. გარდა ამისა, შეგიძლიათ მობრძანდეთ ჩვენს მისამართზე თქვენი მანქანით და სანერგე საწყობიდან წაიღოთ თქვენთვის სასურველი ჯიშები.

ტრანსპორტირების საფასური შედის ნერგების ფასში?

ჩვენი ფასები მოიცავს ნერგებისა და ყველა იმ საჭირო დოკუმენტაციის ღირებულებას, რომელიც თქვენ ქვეყანაში გასაგზავნად არის საჭირო. თუმცა, ფასში არ შედის ტრანსპორტირების გადასახადი. თუ გნებავთ ნერგების თქვენს მისამართამდე მიტანა, გთხოვთ, მოგვმართოთ ტრანსპორტირების ღირებულების გასაგებად.

რამდენი უნდა იყოს ნერგებს შორის ოპტიმალური მანძილი მიწაზე დარგვისას?

ჩვენი რეკომენდაციაა, რომ ნერგებს შორის სივრცის ფართობი შეადგენდეს 7X5 კვ. მეტრს.

როდის მივიღებ პირველ მოსავალს?

გამოწერის შემთხვევაში მიიღებთ ორი წლის ნერგებს. მოსავლის აღებას და ნაყოფის შეგროვებას კი გირჩევთ დარგვიდან ოთხი წლის შემდეგ. პირველი ოთხი წლის განმავლობაში თქვენი ხე აუცილებლად მოისხამს ნაყოფს, თუმცა გირჩევთ, რომ იგი გასხლათ ძლიერი ფესვთა სისტემისა და ღეროს ჩამოსაყალიბებლად. ასეთ შემთხვევაში თქვენი ხეების მოსავლიანობა გრძელვადიან პერიოდში მნიშვნელოვნად გაიზრდება.

როგორ მოვამზადოთ ნიადაგი დარგვამდე და როგორია დარგვის პროცედურა?

როდესაც შეიძენთ ნერგებს, ჩვენ გაგიწევთ უფასო კონსულტაციას თავიდან ბოლომდე ყველა საკითხზე, რომელიც ჯანმრთელი ხეების გასაზრდელად გჭირდებათ. ჩვენ ასევე ვადგენთ თქვენი ნიადაგის ანალიზს და, მასზე დაყრდნობით, გაძლევთ რეკომენდაციებს.

კაკლის ნერგი ფასები

შეავსეთ ჩვენი ფორმა და მიიღეთ ინფორმაცია ფასების შესახებ 24 საათში.