Për të mësuar çmimet e fidanëve të arrave, plotësoni formularin më poshtë. Ne do t'ju dërgojmë një email me çmimet tona sa më shpejt të jetë e mundur. Çmimet tona janë të njëjta për të gjitha varietetet e fidanëve të arrave, por ato ndryshojnë në varësi nga madhësia e fidanit.