Моля, обадете се на нашия официален дистрибутор в България, за да попитате нашите цени за фиданки:
088 7379 778 (Павлина)


Ако планирате да купите 5000 фиданки или повече, моля, попълнете формата по-долу, за да научите нашите цени.
✓ Valid