ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΥΔΙΑ CHANDLER δενδρυλλίων Ιανουάριος 2017

Φωτογραφίες από δέντρα 1,5 μετρητή μας τον Ιανουάριο του 2017. Είναι έτοιμο να απογειωθεί από το έδαφος και αποστέλλονται στους πελάτες μας.

walnut tree fields

1.5 meter Chandler trees

1.5 meter Chandler trees in our nursery.

walnut tree fields

Chandler walnut trees

1.2 meter Chandler trees in our nursery

walnut saplings
walnut tree fields

Bare rooted Chandler trees

Taken off ground and ready to be shipped

walnut tree fields

Trees being loaded to truck

Our 2 meters trees are being loaded to truck to be sent to one of our clients

walnut tree fields

Cold Storage Warehouse

We have a warehouse to store our trees in order to prevent them from blooming early in Spring months.


Waltree Turkey Chandler Production Fields

Watch the video of our 2 years old walnut saplings. Although they are young, they already started giving walnut fruits! They will reach 1.5 meters in November.

  • Location: Bandirma, Balikesir, TURKEY
  • Date: May 2016
  • Walnut variety: Chandler
walnut tree fields

Walnut sapling fields

2 years old, grafted Chandler saplings.

walnut tree fields

Walnut sapling fields

2 years old, grafted Chandler saplings.

walnut tree fields

Walnut sapling fields

Saplings are 1.5 meters in height.

walnut tree fields

Walnut sapling fields

High quality Chandler trees start producing walnuts very early